Užitečné informace nejen pro studenty

Pro rychlé hledání použijte studentský vyhledávač, který prohledává studijní blogy - návod pro hledání.
Loading

Kontrola

VIII. Kontrola
1. Proces kontroly
• poslední manažerská funkce – je obsahem činnosti každého vedoucího pracovníka
• je povinností každého vedoucího pracovníka
• je druhou stránkou plánování

Kontrola – soustavné, kritické hodnocení jevů, které nastaly, nastávají, nebo mohou v budoucnu nastat
Cíl kontroly – není odhalování nedostatků a likvidace (pouze prostř. k cíli)  dosahování lepších výsledků podniku

• každý proces kontroly začíná zjišťováním a sběrem informací
• kontrolní útvar je vybaven pracovníky, kteří mohou provádět různé druhy kontrol
• informace -> účetnictví, rozpočetnictví, statistika, personální oddělení, mzdové oddělení, písemné zprávy a hlášení, podnikové plány, rozhovory se zaměsnanci, stížnosti
• součástí získání informací je ověření správnosti informací: věcná správnost (podpisy); formální správnost (zda to odpovídá skutečnosti)


2. Funkce kontroly
a) Vypracovávat standardy (kritické kontrolní body), normy, ukazatele, …
b) Dohlížecí činnost – neustále dohlížet na dodržování pracovních a technických postupů; koloběhu dokladů, právních předpisů, příkazů, …
c) Připravovat podklady pro řízení podle odchylek
d) Využívání výsledků pro vypracování plánu pro příští období (poučit se z chyb)


3. Druhy kontroly
• Dílčí – na jednotlivý problém
• Komplexní

• Pravidelná – seznam pravidelných kontrolních aktivit
• Nepravidelná

• Přímá
• Nepřímá – kontrola dokladů, které jdou mimo kontrolní jednotku

• Kontrola s vazbou dopřednou (na vstupech) – zjišťování odchylek zdrojů, které vstupují do výrobních procesů (materiál, suroviny, přijímání zaměstnanců, …)
• Kontrola průběžná (v reálném čase) – stav zásob, právě probíhající procesy, …
• Kontrola se zpětnou vazbou (na výstupu) – stav po skončení určitého období; poučení pro období příští období. Pro stanovení plánu.

0 komentářů :

Okomentovat

Příspěvky jsou moderovány, SPAM je nemilosrdně mazán!