Užitečné informace nejen pro studenty

Pro rychlé hledání použijte studentský vyhledávač, který prohledává studijní blogy - návod pro hledání.
Loading

Vytěsňovací efekt a fiskální politika

· Citlivost poptávky po penězích na úrokovou sazbu je nula, což znamená že křivka LM je vertikální. Fiskální expanze vede k posunu křivky IS doprava: jediným efektem fiskální expanze je zvýšení úrokové sazby, protože v důsledku nulové citlivosti poptávky po penězích na úrok se neuvolňují žádné dodatečné peníze. Vytěsňovací efekt fiskální expanze je v těchto podmínkách úplný: 1 koruna vládních výdajů na nákup zboží a služeb vytěsní 1 korunu soukromých autonomních výdajů. V těchto podmínkách je fiskální expanze úplně neúčinná v ovlivňování úrovně rovnovážné produkce. Tato situace se nazývá klasický případ. Obr. str. 74 (2.22)

Jaký je účinek fiskální expanze:

· Keynesiánci: křivka LM je plošší a křivka IS není významně plochá. Fiskální expanze má účinek na produkci a zaměstnanost.

· Monetaristé: fiskální expanze má velmi slabý účinek. Vyvolává totiž silný vytěsňovací efekt v důsledku velmi strmé křivky LM (malá citlivost poptávky po penězích na úrokovou sazbu). Crowding out efekt je úplný pokud je křivka LM vertikální.

Multiplikátor fiskální politiky

O kolik se zvýší rovnovážný důchod vyvolaný přírůstkem vládních výdajů na nákup zboží a služeb: DY = g * DA + (b / h) * g * D (M / P)

Předpokládáme, že nabídka reálných peněžních zůstatků se nemění, je druhý člen rovnice roven nule.

DY / DA = g = a / (1 + a * b * k / h)

Výraz g je multiplikátor fiskální politiky. Ukazuje, o kolik se zvýší úroveň rovnovážného důchodu v důsledku zvýšení vládních výdajů na zboží a služby, bude-li nabídka reálných peněžních zůstatků konstantní.

Multiplikátor fiskální politiky je menší než jednoduchý výdajový multiplikátor (kromě případu, kdy je křivka LM horizontální.

0 komentářů :

Okomentovat

Příspěvky jsou moderovány, SPAM je nemilosrdně mazán!