Štítek: inflace

1. Makroekonomie

– zabývá se chováním subjektů v národním hospodářství jako celku 1. HDP 2. Inflace 3. Nezaměstnanost 4. Zahraniční obchod Magický čtyřúhelník ČR 2000 USA 2000 Čím pravidelnější a větší obsah čtyřúhelník má, tím je...

Jiné dělení

Dobrovolná nezaměstnanost : Ek. zajištění, chtějí mít volný čast.Ek. statistiky jí nevykazují. Nedobrovolná nezaměstnanost : Při ní nezaměstnaný aktivně usiluje o nalezení zaměstnání. Míra nezaměstnanosti : Procentuální podíl nezaměstnaných lidí, kteří práci aktivně hledají,...

Srovnání metody cold turkey a gradualistiké metody

Náklady dezinflace se vyjadřují kumulativními ztrátami v obdobích, kdy v důsledku léčby inflace ekonomika operuje pod potenciálním produktem, tj. nad přirozenou mírou nezaměstnanosti.Měřítkem nákladů inflace při použití jednotlivých politik dezinflace je koeficient obětování, jež...

Příznivý nabídkový šok, míra inflace a míra růstu produkce

Příznivé nabídkové šoky jsou takové faktory, jako např. předstih růstu produktivity práce před mzdami, snížení relativních cen některých druhů zboží a služeb např. v důsledku apreciace měnového kurzu, snížení nepřímých daní, kontrola cena mezd...