Štítek: maloobchod

Základní maloobchodní síť

– funguje pravidelně po celý rok a má relativně stálý okruh zákazníků v příslušné oblasti. Obchodně provozní jednotky mají pevné stanoviště. Doplňková maloobchodní síť – je tvořena jednotkami používanými pro nabídku při krátkodobém a...

Ze vztahu mezi prodejcem a dodavatelem vyplívají tyto povinnosti:

b) Povinnosti dodavatelů1) Informovat odběratele o novém zboží2) Průzkum trhu3) Návrh objednávkového a rozvozního plánu4) Složení zboží5) Převzetí obalů Objednávání zboží prodejnou má tyto formy:1) Písemnou objednávku2) Telefonicky3) Prostřednictvím obchodního zástupce4) Osobně Maloobchodní síť...

Úkol maloobchodu

– Jeho hlavním úkolem je tudíž uspokojení poptávky obyvatelstva po zboží. Tato činnost se uskutečňuje v maloobchodních jednotkách. Základní maloobchodní jednotkou je prodejna. Ve velkoobchodě i maloobchodě se uskutečňují tyto hlavní skupiny činností: 1)...

Můžeme ho členit z různých hledisek:

1) Podle jeho územního zaměření rozeznáváme: · Obchod vnitřní · Obchod zahraniční 2) Podle ekonomického určení: · Obchod se spotřebitelskými předměty · Obchod s kapitálovými statky 3) Podle funkce, kterou v oběhu zboží plní...

Charakteristiky:

1) Vliv privatizace a růstu soukromého sektoru 2) Rychlý růst obchodu a jeho podílu na celkové zaměstnanosti 3) Nízká mzda proti EU 4) Pružnost trhu práce 5) Vliv liberalizace a deregulace ekonomiky 1. CHARAKTERISTIKY...

o Diskontni prodejny

– Hard discount – vznik v USA – 30. léta, nestálý sortiment, vysoká obrátka zboží, samoobslužná forma prodeje přímo z palet, stohů, objekty strohé, stavebně jednoduché řešení, nejsou výkladní skříně, prodloužená prodejní doba. Počet...

Členění specializovaného VO

Regálový VO (nepotraviny, forma vertikální kooperace, maloobchodník na riziko velkoobchodníka prodává ve vymezené části prodejny zboží velkoodběrateliProdejní sklady (sklady paliv, stavebnin, hutních výr. řezivaPojízdný velkoobchodník – prodej maloobchodníkům přímo z dodávkového automobilu – např....

ZÁKLADY OBCHODU PŘEDNÁŠKA 6.

FORMY KOOPERACE, VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ Obchodní kooperace – snaha souboru vlastníků nebo společností sdružovat se tak, aby bylo možné získat výhody, které poskytuje obchodní činnost velkých integrovaných celků 1. horizontální kooperace = spolupráce firem...

TEXT MANIFESTU – OKRUHY

1. Specifika MO a distribuce v EU (hlava 1) Obchod je chápán ve třech úrovních: · MO, přímý kontakt s konečným spotřebitelem · VO, distribuce a vytváření zásob · Mezinárodní obchod Poslání maloobchodu a...

Družstevní obchodní řetězce:

TUTY, TIP, TERNO, DISKONT, TEMPO Nákupní centrály: COOP Centrum a COOP Morava Družstevní obchodní řetězce: TUTY, TIP, TERNO, DISKONT, TEMPO Maloobchodní obrat v roce 2000 – podařilo se udržet objem maloobchodního prodeje SD (zvýšení...