Štítek: propagace

Formy stimulace :

Komunikační mix 1) Reklama 2) Podpora prodeje : Kombinace reklamy a cenového opatření.Zákazník je informován o výrobku a je mu nabízen stimul ( fin. zvýhodněný nákup ) 3) Publicita : Publikování neosobních informací (...

Funkce propagace :

1) Informační : Má uvědomovat zákazníka o zboží a o jeho vlastnostech … 2) Ekonomická : Podporuje prodej, urychluje oběh zboží. 3) Výchovná : Utváříme zákazníka ( vratné obaly, apod … ) Další funkce...

Maturitní otázka číslo 7 – ekonomie

Téma :Marketing – Ovlivňování trhu – Marketing :Styl myšlení, který vytváří z trhu hodnothu.Ucelený systém činností, který vede k řízení nabídce správného výrobku, ve správnou dobu , na správném místě a za správnou cenu,...

ZPŮSOB PRODEJE NA ZAHRANIČNÍM TRHU

ð VLASTNÍ PRODEJ (předpoklad odborné zkušenosti) ð VYUŽITÍ SLUŽEB specializované vývozní organizace (pokud není přímý kontakt) ð ZALOŽENÍ VLASTNÍ VÝROBNÍ FIRMY v zahraničí ð JOINT VENTURE (společné podnikání) tzn. založení samostatného podniku se zahraniční...

Propagační mix se skládá:

Propagační mix se skládá:1) propagace (placená) – použití placeného média ke sdělení přesvědčivých informací o svých výrobcích, službách, organizaci. A) Stanovení cílů propagacevychází z celkového Mtg cíle=> informativní propagace – na začátku=> přesvědčovací propagace=>...

Marketing-propagace

Marketing-propagaceProces komunikaceSložení komunikačního procesu:1. odesílatel2. příjemce3. zakódování4. dekódování5. zpráva6. média7. odpovědi8. zpětná vazba 9. šum Tvorba komunikačního procesu1) určení cílového příjemce2) cíl komunikace (máme několik možností): podvědomí,znalost, přesvědčování, přirovnávání /coca cola/)3) vytvoření zprávy –...