Štítek: aktiva

ROZVAHA

Aktiva ( MAJETEK a v jaké podobě je ) Pasiva ( KAPITÁL a z jakých zdrojů je opatřen ) 1) Investiční majetek 1) Vlastní zdroje : – Budovy – Zisk – Pozemky – Základní...

Riziko, resp. stupeň nejistoty

Velikost rizika se statisticky vyjadřuje rozptylem nebo směrodatnou odchylkou. Stupeň rizika může být redukován diversifikací portfolia. Likvidita aktiv Stupeň likvidity dané investice znamená rychlost a náklady s jakou lze investici přeměnit do formy nejlikvidnějšího...

Trh peněz (aktiv) a křivka LM

Trh aktiv a trh peněz Celkové bohatství země se rovná celkové poptávce po penězích a po ostatních finančních aktivech (v reálném vyjádření). WN / P º L + DOFA, kde L je poptávka po...

Kritérium investičního rozhodování v podmínkách nejistoty

Nejjednodušším způsobem zahrnutí existujícího rizika do výpočtu současné nebo budoucí hodnoty projektu je zvýšení bezrizikové úrokové míry o rizikovou prémii. Riziková prémie je ta část výnosu kapitálu, která kompenzuje vlastníkovi kapitálu riziko spojené s...