Ekonomika, management

21/ Systém bankovnictví v ČR – maturita

Česká národní banka ČNB – je centrální, ústřední, cedulová, emisní – Nejvyšší řídící orgán = bankovní rada – v čele guvernér  -je jmenován prezidentem i bankovní radou – neplatí daň z příjmů Úkoly: –...

20/ Bankovní soustava – maturita

Druhy burz: 1. Všeobecné – obch.s více druhy zboží 2. Specializované: a) Zbožové (komoditní) b) Devizové – obch.s devizami založ. na pohybech kurzu národních měn c) Cenných papírů- cenné papíry kapitálového trhu Princip: –...

19/ Daně nepřímé – maturita

1. spotřební daň – platí se z pohonných hmot , lihu a destilátu, piva, vína, tabáku a tab. výrobků– důvodem zavedení této daně je získání značné částky do stát. rozpočtu cca 10 miliard– F...

18/ Daně přímé – maturita

PŘÍMÉ :1 a ) z příjmů PO = univerzální důchod. daň, které podléhají všechny PO, výše daně se neustále snižuje, slouží k ovlivň. firem i k získání zahraň. investic2003 – 31% 2004 – 28%...

17/ Daňová soustava podstata a význam – maturita

podstata a význam:– je zákonem stanovená a pravidelně se opakující platba FO, PO do státního rozpočtu, podobnou povahu má i clo vybírané státem a soc. a zdrav. pojištění– daně tvoří nejdůležitější příjem stát. rozpočtu,...

16/ Odbytová činnost podniku – maturita

Co zahrnuje odbyt: přímí- rovnou ke odběratelů Nepřímí- do prodejen Odbyt zahrnuje: udržování zásob, řízení vlastních prodejen, prodej výrobků, poskytování poradenství. Marketing: se zabývá výzkumem trhu, vytváří obchodní politiku Plánování prodeje: stanový se objem...

15/ Výrobní proces a jeho členění – maturita

Výroba + rozdělování + směna + spotřeba Statky trh uspokojování lidských potřeb služby výrobci kupující Hospodářství = ekonomika Je základem každé společnosti Je to část společnosti kde se uskutečňuje hospodářský proces Tento proces probíhá...

13/ Zabezpečení podniku zaměstnanci – maturita

Zabezpeč.podniku zaměstnanci : význam prac. síly – ŘÍDÍCÍ : vykonávají vlastníci nebo profesionální manažeři VÝKONOU :provádějí změnou podniku různého profes.zaměření – utváření kladného vztahu k podniku, je nejdůležitějším úkolem řídících pracovníků – zaměstnavatel může...