Štítek: bankovnictví

K. Bankovnictví a nabídka peněz

Bankovnictví jako obchod– Finanční zprostředkovatelé jsou instituce jako např. banky, pojišťovací společnosti, asociace zabývající se úsporami a půjčkami…– Finanční nástroje – A a P (šekové účty, úsporové účty, pojistky na roční rentabilitu, vkladové certifikáty,...

11. kapitola: Peníze a komerční bankovnictví

I. Historie penězVývoj peněz– Definice: peníze jsou běžně přijímaný prostředek směny či placení (její vývoj od naturální směny – komoditní – papírové – bankovní peníze)· naturální směna (statek za statek, obrovský krok od samozásobitelství,...

Maturitní okruhy z předmětu ekonomika podniku

15a) Národní hospodářství (definice, struktura, HDP, hrubý národní produkt, čistý domácí a národní produkt, soustava NH v ČR) 15b) Okolí NH (Evropská unie, Mezinárodní měnový fond, Evropská rada, ESVO) 16a) Peníze (definice, historie, funkce,...

Bankovní soustava

Základem finančního systému tržní ekonomiky je bankovní soustava. Ta se z pravidla skládá z centrální banky a značného počtu komerčních bank a dalších specializovaných fin. institucí (leasingové společnost). Centrální (u nás ČNB) banka je...

Komerční banky a jejich druhy

– komerční banky využívají operací s penězi k dosahování zisku, který plyne především z rozdílu mezi úroky získanými z úvěrů a úroky vyplacenými z vkladů. V tržních ekonomikách existují komerční banky, které se více...

Bankovnictví a bankovní systém

Banka je v podstatě podnik, který se vyznačuje zvláštním zaměřením své činnosti. V nejjednodušším vymezením je banka instituce, která se zaměřuje na operace s penězi s cílem dosažení zisku. První banky byly zakládány skupinami...

Bankovní soustava

ð komerční banky jsou soukromé firmy sledující tiskový motiv uskutečňují aktivní, pasivní a zprostředkovatelské bankovní operace, vytváří bankovní peníze, které jsou v oučastnosti hlavní složkou nabídky peněz. Finančními zprostředkovateli jsou kromě tradičních bank a...

Nabídka peněz

ð moderní tržní hospodářství je peněžní oběh založen na neplnohodnotných penězích s nuceným oběhem.Tyto peníze mají buď podobu papírového oběživa a mincí, nebo zápisů bankovních účtech či v paměti počítače. ð akceptování peněz s...

Vztahy podniku k bance

– peněžní ústavy vedou podnikatelům peněžní účty a provádějí za ně potřebné platby, poskytují úvěry, vydávají cenné papíry …– platby lze provádět v:o hotovosti přímým předáním peněz – podniky je užívají při vyplácení mezd,...