Štítek: bayesovo pravidlo

Rozhodování v podmínkách nejistoty

– nejsou dostupné informace o pravděpodobnosti výsledků. Předpokladem odvození pravidel rozhodování je sestavení seznamu všech možných výsledků, které mohou nastat v jednotlivých situacích, to umožní sestavit tabulku výnosů. Pravidlo určující volbu činnosti požaduje, aby...