Štítek: deflace

Rovnice křivky agregátní poptávky

Rovnovážná úroveň důchodu: Y = g * A + b * (M / P)Je-li křivka AD zobrazením průsečíků křivek IS a LM pro různé cenové úrovně, potom řešením rovnice pro cenovou úroveň P dostaneme:...

14. kapitola: Inflace: definice a náklady

K inflaci dochází, roste-li celková cenová hladina.Míra inflace je definována jako míra změny cenové hladiny (měřené např. CPI) a měří se takto: – měří trend průměrné cenové hladiny.Deflace = opak inflace, nastává, jestliže celk....

Index spotřebitelských cen CPI (Consumer Price Index)

– měří výdaje na pevně stanovený koš statků nakupovaných typickým městským spotřebitelem. Celková cenová hladina P. Míra inflace je mírou růstu nebo poklesu cenové hladiny. – deflace = ceny se snižují nebo míra inflace...

18. Inflace a protiinflační politika:

Inflace a její měření: Inflace – je zvýšení celkové cenové hladiny, které se obvykle měří CPI. Míra inflace – je definována jako míra změny cenové hladiny měřená např. CPI: Inflace = cenová hladina(CPI)t –...

Index cen výrobců (PPI)

– měří náklady na pořízení určitého koše komodit – pracuje se však s cenami průmyslovými – tj. ve výchozí fázi distribuční sítě a PPI obsahuje i ceny surovin a polotovarů, inflace = stálý a...