Štítek: dělba práce

Hospodářství a efektivnost

Výroba statků a služeb probíhá ve společnosti součinností mnoha lidí a mnoha podniků. Vyrobené statky a služby si výrobci vyměňují mezi sebou prostřednictvím tzv. směny. Dělba práce s sebou přináší specialisti jednotlivých výrobců na...

25. Ekonomie

Mezinárodní dělba práce, Mezinárodní ekonomická integrace. Vývoj teorií zahraničního obchodu. Nabídkové a poptávkové teorie. Směnné poměry a národní hospodářství. Obchodní liberalismus a protekcionismus. Grafická analýza, vliv cel a kvót. Formy a stupně mezinárodní ekonomické...

Organizační formy

Organizační formyorganizační struktury představují v instituci kostru, která umožňuje plnit její plánované cíle= můžeme je zařadit do různých klasifikačních skupin: 1) PODLE DĚLBY PRAVOMOCÍrozlišujeme následující organizační formy 1) Liniová organizační strukturatento typ struktury je...

Dělba kompetencí

5) dělba kompetencío je předpokladem vnitřní strukturalizaceo dlouhodobější záležitosto pokud má být uskutečněna smysluplně, je třeba přesně vymezit kompetence a přiřadit jim příslušně pravomoci a odpovědnosti, určit úkoly nebo formu zadávání úkolů, stanovit výsledky,...

Obchodní rejstřík

– 4 části – v prvních třech najedeme obchod. společnosti v ČR, které existovaly v srpnu 1993; rejstřík vydán v dubnu 1994 – v 1. části je Praha Organizace a podnik ORGANIZACE = právní...

Druhy spotřeby

 postupná – u věcí, které se můžou používat opakovaně – auto, televize  jednorázová – věci se spotřebují najednou – jídlo, uhlí Životní úroveň = stupeň uspokojování lidských potřeb – je tvořena: a)...