Štítek: devize

Devizová banka

Banka se sídlem v tuzemsku a pobočka zahraniční banky, kterým ČNB udělila povolení k obchodování s devizovým prostředky a prováděním platebního styku se zahraničím. – Vnitřní směnitelnost : Právo hradit své závazky v zahraniční...

Platební styk se zahraničím

Způsob placení závazku ( platební instrument ) je záležitostí dohody mezi prodávajícím a kupujícím při projednávání podmínek dodávky.Záleží zejména na vzájemné důvěře mezi oběma partnery, teprve poté na výši závazku.Pokud podnikatel nemá dostatek informací...

Věřitelská a dlužnická země:

Mladý a rostoucí dlužnický stát – jako příklad lze použít USA od revoluce po občanskou válku. V té době si USA půjčovaly peněžní prostředky a Evropa jim půjčovala. Zralý dlužnický stát – platební bilance...

1) Funkce peněz jako zúčtovací jednotky

1) – vyjadřuje schopnost peněz působit jako míra ocenění všech ostatních statků a služeb, aktiv a pasiv. 2) Funkce peněz jako uchovatele hodnot – vyplívá to z toho, že peníze pomáhají udržovat hodnoty v...

Determinace devizového kurzu

Intervence na devizových trzích– rozsah intervenčních zásahů a stupeň, v jakém je kurz měny řízen, se liší podle toho, v jakém systému deviz. kurzu se daná měna nachází, do jaká míry je tato měna...

b) Absorpční přístup

– bere v úvahu důchodový účinek z keynesiánského modelu (ten platí pouze v situaci, kdy v ekonomice existují nevyužité kapacity a křivka AS je dokonale elastická) – domácí absorpce (A) = C+I+G ==== Y...