Štítek: domácnost

Disponibilní důchod

– určuje kolik mají domácnosti k dispozici– makroekonomická poptávka DI = PI – osobní zdanění (daň z příjmů) – disponibilní důchod může být užit dvěma způsoby· C (spotřeba – konzum)· S (úspory = vesnický...

Metody výpočtu HDP

1. výdajová metoda (Za kolik si koupili lidé?) 2. důchodová metoda (Kolik si lidé vydělali?) 3. produktová metoda (Objem výroby ve fyz. jednotkách) Hlavními složkami výdajové metody výpočtu HDP jsou osobní výdaje na spotřebu...

A. Spotřeba a úspory

– Spotřeba domácnosti jsou výdaje za finální statky (statky dlouhodobého a krátkodobého užití a služby). Kategorie spotřeby (statky dlouhodobého užití, krátkodobého a služby).– Úspory domácnosti jsou tou částí důchodu, která se nevydává na spotřebu....