Štítek: důchod

2. Ukazatele odvozené od HDP

Národní důchod (čistý domácí produkt)– obsahuje i statky, které jsme měli dříve (investiční statky), nová hodnota v roce 2000 je bez odpisů– jsou to všechny prostředky, které se dostali k domácnostem– Kolik za rok...

Důchodová metoda

HDP tvoří součet všech důchodů vyplácených firmami domácnostem za určité období + zisk firem. — Důchody či náklady jako zdroje HDP : Národní důchod.Důchody či náklady na nákup výrobních činitelů. 1) Mzdy a platy...

U konosamentu

Označení a sídlo dopravce, jméno a vlajka lodi, přístav naložení a vyložení, jméno odesílatele, komu vydat artikl v místě určení, označení přepravovacího artiklu, značky na nákladu, zjevný stav nákladu, údaje o dopravném, datum a...

Srovnání metody cold turkey a gradualistiké metody

Náklady dezinflace se vyjadřují kumulativními ztrátami v obdobích, kdy v důsledku léčby inflace ekonomika operuje pod potenciálním produktem, tj. nad přirozenou mírou nezaměstnanosti.Měřítkem nákladů inflace při použití jednotlivých politik dezinflace je koeficient obětování, jež...

Sklon křivky LM a IS a účinnost fiskální politiky

3. Vysoká citlivost poptávky po penězích na důchod (k) snižuje účinnost fiskální expanze na důchod. Vysoká citlivost poptávky po penězích na důchod zvyšuje poptávku po penězích při růstu důchodu, a tedy zvyšuje i úrokovou...

Multiplikátor fiskální politiky

O kolik se zvýší rovnovážný důchod vyvolaný přírůstkem vládních výdajů na nákup zboží a služeb: DY = g * DA + (b / h) * g * D (M / P)Předpokládáme, že nabídka reálných...