Štítek: efekt

Krátkodobé efekty monetární expanze

Obr. str. 207Centrální banka zvýší zásobu nominálních peněz. Monetární expanze vede k posunu křivky agregátní poptávky doprava.Vznikne převis agregátní poptávky nad agregátní nabídkou, v jehož důsledku dojde k neplánovanému čerpání zásob, k tlaku na...

Dlouhodobé efekty fiskální expanze

Jakmile pracovníci poznají, že se jejich reálná mzdová sazba v daném období oproti rovnovážné reálné mzdové sazbě ve výchozím období snížila, budou při dalších mzdových jednáních a uzavírání mzdových dohod požadovat zvýšení nominální mzdové...

17. Krátkodobé a dlouhodobé účinky fiskální a monetární expanze při pozitivně skloněné keynesiánské křivce krátkodobé agregátní nabídky.


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Krátkodobé efekty fiskální politiky Obr. str. 205Dojde ke zvýšení vládních nákupů zboží a služeb, což zvýší autonomní výdaje. Křivka agregátní poptávky se posune doprava. Při původní cenové hladině vznikne převis agregátní poptávky nad agregátní...

14. Účinky monetární a fiskální expanze za předpokladu klasické křivky agregátní nabídky. Neutralita peněz. Úplný vytěsňovací efekt.


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Fiskální politika za předpokladu klasické křivky agregátní nabídky Obr. str. 193Fiskální expanze (např. růst vládních výdajů na nákup zboží a služeb) posune křivku AD doprava. Při původní cenové úrovni vznikne převis agregátní poptávky nad...

Poptávka po práci

Zvýšení pracovního vstupu má dvojí efekt: Zaměstnání dodatečné pracovní jednotky způsobí, že se celková produkce firmy zvýší o mezní (fyzický) produkt práce (MPN) a celkový příjem firmy se zvýší o součin ceny a mezního...

Poptávka po práci

Zvýšení pracovního vstupu má dvojí efekt: Zaměstnání dodatečné pracovní jednotky způsobí, že se celková produkce firmy zvýší o mezní (fyzický) produkt práce (MPN) a celkový příjem firmy se zvýší o součin ceny a mezního...

Vytěsňovací efekt a fiskální politika

· Citlivost poptávky po penězích na úrokovou sazbu je nula, což znamená že křivka LM je vertikální. Fiskální expanze vede k posunu křivky IS doprava: jediným efektem fiskální expanze je zvýšení úrokové sazby, protože...