Štítek: expanze

Transfer

Převod hospodářských hodnot z jedné země do druhé. – Hospodářský cyklus : Sestává ze čtyř fází : 1) Krize : Ekonomická aktivita dosahuje minima, v ekonomice panuje hluboká nerovnováha. 2) Expanze : Krize je...

Krátkodobé efekty monetární expanze

Obr. str. 207Centrální banka zvýší zásobu nominálních peněz. Monetární expanze vede k posunu křivky agregátní poptávky doprava.Vznikne převis agregátní poptávky nad agregátní nabídkou, v jehož důsledku dojde k neplánovanému čerpání zásob, k tlaku na...

Dlouhodobé efekty fiskální expanze

Jakmile pracovníci poznají, že se jejich reálná mzdová sazba v daném období oproti rovnovážné reálné mzdové sazbě ve výchozím období snížila, budou při dalších mzdových jednáních a uzavírání mzdových dohod požadovat zvýšení nominální mzdové...

17. Krátkodobé a dlouhodobé účinky fiskální a monetární expanze při pozitivně skloněné keynesiánské křivce krátkodobé agregátní nabídky.


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Krátkodobé efekty fiskální politiky Obr. str. 205Dojde ke zvýšení vládních nákupů zboží a služeb, což zvýší autonomní výdaje. Křivka agregátní poptávky se posune doprava. Při původní cenové hladině vznikne převis agregátní poptávky nad agregátní...

15. Keynesiánská křivka krátkodobé agregátní nabídky (extrémní případ).

Účinnost fiskální a monetární expanze při keynesiánské křivce agregátní nabídky (extrémní případ). Horizontální křivka agregátní nabídky V ekonomice existuje produkční mezera,existující zásoba kapitálu je dostatečná a taktéž zásoba práce je dostatečná.Extrémní případ keynesiánské křivky...

14. Účinky monetární a fiskální expanze za předpokladu klasické křivky agregátní nabídky. Neutralita peněz. Úplný vytěsňovací efekt.


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Fiskální politika za předpokladu klasické křivky agregátní nabídky Obr. str. 193Fiskální expanze (např. růst vládních výdajů na nákup zboží a služeb) posune křivku AD doprava. Při původní cenové úrovni vznikne převis agregátní poptávky nad...

Fiskální politika při dokonalé kapitálové mobilitě v systému flexibilního měnového kursu


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Fiskální expanze vyvolá posun křivky IS doprava a zvýšení domácí úrokové sazby nad úroveň světové úrokové sazby. To vyvolá silný kapitálový příliv a apreciaci domácí měny. Centrální banka nemusí intervenovat. Apreciace domácí měny zhorší...

Monetární politika při dokonalé kapitálové mobilitě v systému fixních měnových kursů


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Monetární expanze znamená zvýšení nabídky reálných peněžních zůstatků a vede ke snížení úrokové sazby pod světovou úrokovou sazbu. To vyvolá silné kapitálové odlivy, pokles měnových rezerv domácí země a tlak na devalvaci měny. Centrální...