Štítek: firma

10.Trh a základní elementy trhu:

Trh – je zařízení, jehož prostřednictvím kupující a prodávající určitého zboží vstupují do vzájemných interakcí, aby určili cenu zboží a množství, jež se nakoupí a prodá. Trh vzniká s existencí dělby práce a se...

Neziskové firmy:

Některé z těchto firem vstupují na trh, vyrábějí a prodávají svá zboží, ale jejich cílem není dosahovat zisku. Obvykle jsou tyto firmy financovány ze státního rozpočtu. Existují i netržní subjekty sloužící k uspokojování potřeb,...

Chování firmy:

V realitě není možné konstruovat pro firmu jednoznačné křivky poptávky a odvozovat křivku MR a MC, protože firmy většinou vyrábí více produktů najednou. Rozhodování firmy většino vychází z průměrných nákladů. Cenu firma stanoví prostřednictví...

5. Typy firem a jejich cíle:

Typy firem v tržní ekonomice: Základní předpoklady – nabídka na základním trhu výrobku a služeb je soustředěna ve firmách, to vyplývá z úspor z rozsahu – jen firmy jsou schopny získat dostatek zdrojů na...

Příjmy a zisk firmy:

Celkový příjem ( TR) – je celková částka, kterou firma získá prodejem svých výrobků. TR = p.Q – cena je konstantou nezávislou na firmě. Firma může prodat všechnu vyrobenou produkci bez ohledu na výši...

POJMY

Ekonomie = zabývá se zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby Mikroekonomie – zkoumá především rozhodování jednotlivých tržních subjektů, kterými jsou jednotlivci, firmy a stát Jednotlivci –...

Alternativní cíle firmy

Vzhledem ke komplikovaným vlastnickým vztahům a zájmové struktuře je tradiční teorie firmy považována za nedokonalou. S cílem překonat statičnost teorie firmy vznikly dynamické teorie, např. koncepce předpokládající, že cílem firmy je max. toku zisku...

TOP FIRMY

Makro Cash & Carry ČR dceřiná spol. firmy SHV Macro, k 1. 1. 98 převzala veškeré VO aktivity v Evropě firma METRO AG.V ČR 9 VO center, poslední deváté v plzni (7200 m2) otevřena...

Top 50 obchodních firem v českém potravinn. Obchodě

Žebříček v širokém slova smyslu (vč. Obchodu s tabákovým zb., drogerií a kosmetikou)Většinou zastoupeni maloobchodníci či velkoobchodníci s širokým potravinářským sortimentem„specializovaní“ potravináři – vždy firmy vlastnící alespoň nějakou MO prodejnuo 2000 – 2001 1....

ZÁKLADY OBCHODU PŘEDNÁŠKA 8.

TOP 10 (TOP 50) POTRAVINÁŘSKÝCH A NEPOTRAVINÁŘSKÝCH FIREM V ČR TOP FIRMY, CHARAKTERISTIKY FIREM TOP 10 POTR. A NEPOTR. FIREM V ČR = žebříček společností operijících na trhu ČR sestavený podle velikosti obratu realizovaného...