Štítek: GNP

Započtení vládních výdajů na statky a služby

– veřejné i soukromé statky se spotřebovávají a investují kolektivně.– všechny vládní V na mzdy jejích zaměstnanců a na statky (psací stroje, letadla, psací stroje, silnice…), které vláda nakupuje od soukromého sektoru.– vylučují se...

Problém “dvojího započítávání”

“Přidaná hodnota” v dolní smyčce – rozdíl mezi prodeji firmy a jejími nákupy materiálů a služeb od ostatních firem (ty jsou pak započítávány do GNP z přiznání jiných firem). Dostaneme ji odečtením všech N...

Politika těžko dostupných peněz

– 79 – 82 – 2. kolo zvýšení cen ropy – 12% inflace – přijato opatření ke zpomalení hosp. růstu a zvýšení nezam. Roku 1979 přijal bývalý předseda Federálního rezervního systému Paul Volcker monetární...

Hospodářské cykly

= vývojové tendence růstu produktu (období expanze a kontrakce, rozmachu a útlumu ve vývoji reálného GNP, recese a konjunktury; i přes vlny a vlnky je historicky dokázáno, že smíšené kapitalistické ek. mají pomalý, ale...

Nástroje

Fiskální politika:· Vládní výdaje· ZdaněníMonetární politika:· Regulace nabídky peněz ovlivňující úrokové sazbyEkonomie vnějších ek. vztahů:· Obchodní politika· Intervence do měnových kurzůDůchodové politiky:· Od dobrovolných mzdových a cenových směrnic až po povinnou regulaci – vyrábět...

Soudobý monetarismus:

Tvrdí, že poptávka po penězích je hlavní systematickou determinantou GNP. Fiskální politika je podle nich neúčinná. Ceny a mzdy jsou flexibilní, a proto delta AD = delta p. Křivka AS je vertikální a taktéž...