Štítek: hodnota

Do rejstříku se zapisují:

a) obchodní společnosti b) družstva c) ostatní právnické osoby (státní podniky, středisko cenných papírů, státní peněžní ústavy, ČTK, české dráhy, fondy {pozemkový}, fyzické osoby mající licenci pro rozhlasové a televizní vysílání) d) zahraniční osoby...

OS, D

a) základní kapitál (peněžní i nepeněžní vklady) – zapisuje se povinně do OR, u a.s. vzniká emisí (vydáním) akcií o určité nominální hodnotě, které si rozdělí zakladatelé nebo je prodají Akcie– základní (na jméno,...

Index cen výrobců (PPI)

– měří náklady na pořízení určitého koše komodit – pracuje se však s cenami průmyslovými – tj. ve výchozí fázi distribuční sítě a PPI obsahuje i ceny surovin a polotovarů, inflace = stálý a...

Marketing – výrobek

Marketing – výrobek(charakteristika výrobku a služby, analýza výrobního trhu, odlišení výrobků a služeb, personálu a image) Odlišování a umístění tržní nabídkyCo tvoří cenu výrobku: Hodnota – představuje užitek pro zákazníkaCena – je finanční vyjádření...

Hodnocení práce a popis pracovních míst

Hodnocení práce a popis pracovních místo představuje vysoce specializovanou činnost spočívající v uřčení nároku pracovních činností na jednotlivé aspekty práce, kvalifikace schopností pracovníků pro potřebu řízení pracovního procesu, kvalifikačních aktivit a odměňovánío výstupem hodnocení...