Štítek: intervence

Nepřímé intervence státních orgánů

= státní orgány ovlivní faktory, které na kurz působí – např. úroková sazby (např. CB může snížit své úrokové sazby, aby odradila cizí investory od nákupu domácích CP, což povede k tlaku na pokles...

Determinace devizového kurzu

Intervence na devizových trzích– rozsah intervenčních zásahů a stupeň, v jakém je kurz měny řízen, se liší podle toho, v jakém systému deviz. kurzu se daná měna nachází, do jaká míry je tato měna...

3b. Lombardní sazba

– povinné minimální rezervy = povinně vytvářené vklady obchodních bank u centrální banky, které obchodní banky nemohou využívat; objem je stanoven sazbou PMR z tzv. primárních vkladů (= vkladů domácích nebankovních subjektů) – operace...