Štítek: izokvant

Výroba v dlouhém období (dld produkční funkce)

– charakteristické je, že firma může měnit množství všech vstupů, které používáme ve výrobě; produkční funkci lze zapsat: Q = f (K,L) – grafickým znázorněním je izokvantová mapa – 2 determinanty dld produkční funkce:...

Tvary izokvant:

a) dokonalé substituty obr.3, s = ¥, jedna jednotka K vytvoří stejný Q jako jedna jednotka L. b) dokonalé komplementy obr.4 , s=0, izokvanty mají tvar písmene L, vstupy nejsou vzájemně nahraditelné Ekonomický region...

Izokvanta

– křivka, která je tvořena všemi kombinacemi vstupů vedoucími k tvorbě stejného objemu produktu. Obr.2. Úroveň výstupu roste s tím, jak se posunujeme doprava nahoru. Čím je izokvanta dál od počátku, tím vyšší objem...

3. Teorie firmy

Cílem firmy je maximalizace zisku. Zisk = celkové příjmy – celkové náklady Náklady firmy – v krátkém období – TPP, APP, MPP – TC = VC + FC, AC = TC/Q, AC = AFC...