Štítek: komerční banka

Funkce komerčních bank, bankovní služby

– Funkci komerčních bank klient hodnotí především jako kvalitu poskytovaných bankovních služeb. Patří k nim:1) Přiměřenost kapitálu2) Přiměřenost likvidity3) Přiměřenost účetního a kontrolního systému4) Odborná a morální způsobilost managementu banky5) Další podmínky BurzyBurza je...

Komerční banky a jejich druhy

– komerční banky využívají operací s penězi k dosahování zisku, který plyne především z rozdílu mezi úroky získanými z úvěrů a úroky vyplacenými z vkladů. V tržních ekonomikách existují komerční banky, které se více...

Bankovní soustava

ð komerční banky jsou soukromé firmy sledující tiskový motiv uskutečňují aktivní, pasivní a zprostředkovatelské bankovní operace, vytváří bankovní peníze, které jsou v oučastnosti hlavní složkou nabídky peněz. Finančními zprostředkovateli jsou kromě tradičních bank a...