Štítek: konosament

U konosamentu

Označení a sídlo dopravce, jméno a vlajka lodi, přístav naložení a vyložení, jméno odesílatele, komu vydat artikl v místě určení, označení přepravovacího artiklu, značky na nákladu, zjevný stav nákladu, údaje o dopravném, datum a...

5) Cenné papíry na zboží

b) Náložní listy : Je snimi spojeno právo požadovat na dopravci vydání zásilky v souladu s obsahem naložného listu.Náložní list může vydávat pouze dopravce na základě smlouvy o přepravě.Náložní list může být opět na...