Štítek: křivka

Mzdová Phillipsova křivka a nepružnost mezd

Ekonomika je v rovnováze a operuje na úrovni přirozené míry nezaměstnanosti a potenciálního produktu při stabilní cenové úrovni. Dojde-li ke zvýšení agregátní poptávky, jež je vyvoláno monetární expanzí – dojde k růstu nominální zásoby...

19. Původní mzdová a rozšířená Phillipsova křivka.

Krátkodobá Phillipsova křivka a substituce mezi mírou nezaměstnanosti a mírou inflace. Dlouhodobá Phillipsova křivka. Původní mzdová Phillipsova křivka Důkaz, že existuje inverzní vzájemný vztah mezi mírou nezaměstnanosti a mírou růstu peněžních mzdových sazeb podal...

Poloha křivky krátkodobé agregátní nabídky


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Vzroste-li nominální mzdová sazba potom se křivka SAS posune nahoru. Vzroste-li zásoba kapitálu, materiálu a energie, případně zvýší-li se úroveň používané technologie při daném objemu zaměstnanosti, produkční funkce se posune nahoru a křivka agregátní...

15. Keynesiánská křivka krátkodobé agregátní nabídky (extrémní případ).

Účinnost fiskální a monetární expanze při keynesiánské křivce agregátní nabídky (extrémní případ). Horizontální křivka agregátní nabídky V ekonomice existuje produkční mezera,existující zásoba kapitálu je dostatečná a taktéž zásoba práce je dostatečná.Extrémní případ keynesiánské křivky...

Křivka nabídky práce

Vyšší reálná mzda má za následek vyšší sklon přímky Z.Křivku agregátní nabídky odvodíme tím, že propojíme body, které jsou body dotyku indiferenční křivky s přímkou Z (přímka dostupných možností). Obr. str. 249Nabídka práce se...