Štítek: měnový kurz

Křivka nabídky a poptávky po korunách v dlouhém období

Poptávku tvoří vývozy zboží a služeb domácí země a kapitálový příliv do dané země. Nabídku tvoří dovozy zboží a služeb a kapitálové odlivy. Formování měnového kursu obr. str. 129 Měnový kurs v krátkém období...

9. Absolutní a relativní forma (verse) teorie parity kupní síly.

Příčiny odchylek nominálního měnového kursu od parity kupní síly. Reálný měnový kurs.Základem determinace měnového kursu je teorie parity kupní síly. Zákon jediné ceny Na dokonale konkurenčním trhu a při neexistenci dopravních nákladů a ostatních...

Křivka BP

BP = CA + CFPřebytek kapitálového účtu, tj. kladné CF znamená čistý kapitálový příliv. Schodek kapitálového účtu znamená čistý kapitálový odliv.Odvození křivky BP za předpokladu systému fixního měnového kursu Obr. str. 108:Pokles důchodu vede...

Funkce čistých vývozů: NX = X – M – m * Y + v * R

v –citlivost čistých vývozů na reálný měnový kurs (DNX / DR) Roste-li důchod v zahraničí, rostou autonomní vývozy a čisté vývozy se zvyšují, zvyšuje se i agregátní poptávka. Roste-li reálný měnový kurs, rostou i...

Vývozy

Vývozy jsou autonomní, tj. nezávislé na běžném domácím důchodu. Tedy X = X.Jsou závislé: Na zahraničním důchodu. Snižuje-li se relativně domácí cenová hladina vzhledem k zahraniční cenové hladině: to činí domácí zboží a služby...