Štítek: měnový kurz

Křivka nabídky a poptávky po korunách v dlouhém období

Poptávku tvoří vývozy zboží a služeb domácí země a kapitálový příliv do dané země. Nabídku tvoří dovozy zboží a služeb a kapitálové odlivy. Formování měnového kursu obr. str. 129 Měnový kurs v krátkém období...

Překážky působení zákona jediné ceny: odchylky nominálního měnového kursu od parity kupní síly


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Dopravní náklady (transakční náklady) a obchodní omezení (cla) Zboží a služby, které nejsou obchodovány v mezinárodním obchodě (nontradables) Nedokonalost tržní struktury a existence rozdílných relativních cen identických produktů v různých zemích Fiskální a monetární...

9. Absolutní a relativní forma (verse) teorie parity kupní síly.

Příčiny odchylek nominálního měnového kursu od parity kupní síly. Reálný měnový kurs.Základem determinace měnového kursu je teorie parity kupní síly. Zákon jediné ceny Na dokonale konkurenčním trhu a při neexistenci dopravních nákladů a ostatních...

Fiskální politika při dokonalé kapitálové mobilitě v systému flexibilního měnového kursu


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Fiskální expanze vyvolá posun křivky IS doprava a zvýšení domácí úrokové sazby nad úroveň světové úrokové sazby. To vyvolá silný kapitálový příliv a apreciaci domácí měny. Centrální banka nemusí intervenovat. Apreciace domácí měny zhorší...

Monetární politika při dokonalé kapitálové mobilitě v systému fixních měnových kursů


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Monetární expanze znamená zvýšení nabídky reálných peněžních zůstatků a vede ke snížení úrokové sazby pod světovou úrokovou sazbu. To vyvolá silné kapitálové odlivy, pokles měnových rezerv domácí země a tlak na devalvaci měny. Centrální...

Křivka BP

BP = CA + CFPřebytek kapitálového účtu, tj. kladné CF znamená čistý kapitálový příliv. Schodek kapitálového účtu znamená čistý kapitálový odliv.Odvození křivky BP za předpokladu systému fixního měnového kursu Obr. str. 108:Pokles důchodu vede...

Funkce čistých vývozů: NX = X – M – m * Y + v * R

v –citlivost čistých vývozů na reálný měnový kurs (DNX / DR) Roste-li důchod v zahraničí, rostou autonomní vývozy a čisté vývozy se zvyšují, zvyšuje se i agregátní poptávka. Roste-li reálný měnový kurs, rostou i...

Vývozy

Vývozy jsou autonomní, tj. nezávislé na běžném domácím důchodu. Tedy X = X.Jsou závislé: Na zahraničním důchodu. Snižuje-li se relativně domácí cenová hladina vzhledem k zahraniční cenové hladině: to činí domácí zboží a služby...