Štítek: nabídka

5. Ekonomický růst a recese

– v Agregátním pojetí je rovnováha, ale obecně se vše vyvíjí (úroveň cen, reálného produktu)Determinanty AD – úroveň důchodů – nejistota v politice – velikost populace, trhu – móda, nestabilita koruny – substituty ani...

Příznivý nabídkový šok, míra inflace a míra růstu produkce

Příznivé nabídkové šoky jsou takové faktory, jako např. předstih růstu produktivity práce před mzdami, snížení relativních cen některých druhů zboží a služeb např. v důsledku apreciace měnového kurzu, snížení nepřímých daní, kontrola cena mezd...

Křivka krátkodobé dynamické agregátní nabídky

Křivka krátkodobé dynamické agregátní nabídky vyjadřuje vzájemné vztahy mezi mírou inflace a úrovní produkce, je-li míra očekávané inflace konstantní. Při dané míře očekávané inflace je skutečná míra inflace větší tehdy, je-li úroveň skutečné produkce...

Poptávka po práci

Zvýšení pracovního vstupu má dvojí efekt: Zaměstnání dodatečné pracovní jednotky způsobí, že se celková produkce firmy zvýší o mezní (fyzický) produkt práce (MPN) a celkový příjem firmy se zvýší o součin ceny a mezního...

Poptávka po práci

Zvýšení pracovního vstupu má dvojí efekt: Zaměstnání dodatečné pracovní jednotky způsobí, že se celková produkce firmy zvýší o mezní (fyzický) produkt práce (MPN) a celkový příjem firmy se zvýší o součin ceny a mezního...