Štítek: náklad

Zabezpečení realizace vybrané strategie, Charakteristika strategie

Zabezpečení realizace vybrané strategie Charakteristika strategie: 1. míří do vzdálené budoucnosti2. firmě má zajistit konkurenční výhody, specifická konkurenční výhoda3. určuje základní parametry podnikání (objem výrobků, služeb, trhy)4. dosažení souladu mezi aktivitami firmy a jejím...

Význam kalkulace

1) Stanovení přijmů a výdajů ( rozpočtu ) 2) Stanovení ceny 3) Nástroj rozboru hospodaření 4) Porovnávání výsledků v čase 5) Srovnání výsledků různých vnitropodnikových středisek – Členění nákladů v kalkulaci : 1) Přímé...

Rozpočtování přímých nákladů

– Jsou přesně zjistitelné na jednotku výkonu. – Pokladem : THN normy Plán výroby – Rozpočet nepřímých nákladů : U některých plánovaných druhů jsou stanoveny na určité období např. roční odpisy investičního majetku, nebo měsíční platy...

Funkce obchodního podniku

1) Přeměna výrobního sortimentu v obchodní a zajištění přiměřeného množství. 2) Překonání rozdílu mezi časem výroby a časem spotřeby. 3) Překonání rozdílu mezi místem výroby a místem spotřeby a prodejny potřebném místě. 4) Zajišťování...

Náklady zjišťujeme

Z různých technických podkladů ( konstrukční rozpiska, technologický postup, projekt stavby, atd … ) Z podkladů účetnictví a z kalkulací. – Snižování nákladů : Hledání cest snižování nákladů je pro každý podnik velmi důležité,...

Členění nákladů podle druhu činnosti

1) Náklady na průmyslovou výrobu 2) Náklady na zemědělskou výrobu 3) Náklady na bytové hospodářství 4) Náklady na závodní jídelnu, lékaře, bezpečnost, rekreaci – Členění nákladů podle středisek hospodaření : – Prvotní náklady :...

1) Druhové členění nákladů :

Takzvané prvotní náklady.Podle jednotlivých výrobních činitelů : Základní nákladové druhy : Spotřeba materiálu Spotřeba paliv a energii Mzdové a ostatní osobní náklady Finanční náklady ( pojištění, úroky, živnostenské listy ) 2) Účelové členění nákladů...

Maturitní otázka číslo 15 – ekonomie

Téma :Náklady na podnikatelské činnosti – Náklady :V penězích vyjádřená účelová spotřeba prostředků a práce související s hospodářskou činnosti podniku – Druhy Nákladů :1) Materiálové2) Osobní3) Odpisy4) Provozní5) Finanční6) Mimořádný – Členění nákladů :1)...

Konkrétní determinanty přirozené míry nezaměstnanosti:


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

· Demografická skladba obyvatelstva země a její vývoj – např. jestliže v dané zemi a v daném období vstupují do produktivního věku početnější ročníky mladých lidí, a protože tyto skupiny zpravidla mají vyšší průměrnou...