Štítek: náložní list

6) Zatímní listy :

Je vydáván, pokud ještě nebylo splaceno celé základní jmění společnosti, ale společnost je již zapsána do obchodního rejstříku.Může se sním však obchodovat. 7) Investiční kupóny : Je to cenný papír na jméno, který opravňuje...

5) Cenné papíry na zboží

b) Náložní listy : Je snimi spojeno právo požadovat na dopravci vydání zásilky v souladu s obsahem naložného listu.Náložní list může vydávat pouze dopravce na základě smlouvy o přepravě.Náložní list může být opět na...