Štítek: nástroj

Vnější obchodní a měnová politika

– regulace toků přes hranice, a to:- vnější obchodní (toky zboží)- vnější měnová (kapitálové trhy) Konečné cíle – ovlivnit Y, zaměstnanost- cenová úroveň Bezprostřední cíle – ovlivnění měnového kurzu- ovlivnění platební bilance Nástroje VOMPY...

Nástroje

– těsně souvisejí s veřejnými rozpočty, šířejí s veřejnými financemia) diskrétní (záměrná) opatření– jednorázová rozhodnutí· změna daňových sazeb· změna ve struktuře rozpočtových výdajů (škrt celé kapitoly)· změna ve výši určité rozpočtové položkyb) vestavěné (automatické)...

Cíle

· ovlivnit úroveň Y a s ním i zaměstnanosti· ovlivnit úroveň cenové hladinyà dosáhneme toho bezprostředními cíly a jejich naplněním, které je důležité k naplnění cílů konečných pro lepší zítřek· ovlivnění úrovně úrokové míry·...

Nástroje HSP


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

právní nástroje· monetární politika (zvyšování, snižování úrokové míry, která svými důsledky ovlivňuje vývoj AS, AD)· fiskální politika je politika rozpočtová a využívá veřejných rozpočtů (SR, municipální rozpočty = obec)· vnější obchodní a měnová politika...

Kapitola 32 – Ekonomická úloha vlády

A/ ÚLOHA VLÁDY V MODERNÍ EKONOMICE Nástroje vládní politiky 1) daně – snižují soukromé výdaje à uvolňují prostor pro veřejné výdaje 2) výdaje, kt. podněcují fy nebo zaměstnance k výrobě jistých SaS + transfery,...

Vývoj mezinárodního měnového systému:

BRETTONWOODSKÝ SYSTÉM – rámec pro řízení měnových kurzů. Zlato zde bylo postaveno do pozice duálního vládce spolu s dolarem. Každá měna měla oficiální paritu stanovenou ke zlatu a dolaru. Hlavním rysem byla možnost změny...

Nástroje monetární politiky:

Nepřímé nástroje: – Diskontní sazba: úroková sazba, za kterou poskytuje CEB úvěry ostatním bankám. Čím je tato sazba větší, tím jsou úvěry dražší, a tím méně si budou banky půjčovat, a tím se sníží...

Proces generování peněz

– za prvé: CEB rozhodne o výši PMR; za druhé: bankovní systém považuje tyto rezervy za vstup a přeměňuje je v mnohem větší množství bankovních peněz. Oběživo plus tyto bankovní peníze pak představují nabídku...

4.4. Nástroje řízení nákladů

THN– vyjadřují nezbytně nutné množství VR vynakládaných na jednotku výkonu – nebo vyjadřují nezbytně nutné množství určitého druhu zásob (OM) – vytvářejí v podniku celou soustavu norem, které se člení Podle předmětu normováníNS materiálu,...