Štítek: občanský zákoník

Obchodní zákoník

Obchodní zákoník patří k nejdůležitějším právním předpisům, jejichž prostřednictvím se uskutečňuje přechod našeho hospodářství na tržní ekonomiku. Obchodní zákoník upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy mezi nimi a jiné vztahy, které s podnikáním souvisejí....

Druhy podniků

– podniky dělíme podle: 1. Výkonů – patří sem podniky, které vyrábí hmotné statky, tzn. zemědělské, energetické a př. pojišťovnictví, bankovnictví, doprava, obchod2. Velikosti – malé (do 50 zaměstnanců), stření (do 500 zaměstnanců) a...