Štítek: obchodní rejstřík

Maturitní otázka číslo 5 – ekonomie

Téma :Obchodní společnosti – Formy podnikání podle obchodního zákoníku :Společnost s ručením omezenýmAkciová společnostVeřejná obchodní společnostKomanditní společnostDružstvo – Dělení obchodních společností :1) Osobní : Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost2) Kapitálové : Společnost s...

Do rejstříku se zapisují:

a) obchodní společnosti b) družstva c) ostatní právnické osoby (státní podniky, středisko cenných papírů, státní peněžní ústavy, ČTK, české dráhy, fondy {pozemkový}, fyzické osoby mající licenci pro rozhlasové a televizní vysílání) d) zahraniční osoby...

Všeobecné podmínky pro FO a PO

a) 18 let b) způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu c) trestní bezúhonnost d) doklad o daňových nedoplatcích vůči úřadům státu 3. Obchodní zákoník 513/91 Sb. Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem...

A. Obchodní společnosti

1. společenská smlouva, podpis společníků, notář 2. základní kapitál (povinně s.r.o. 200 000,- zapisuje se do OR) – vznikne i v k.s. vklady komanditistů – může vzniknout ve v.o.s. – vložení na účet, nepeněžní...

Obchodní rejstřík

– 4 části – v prvních třech najedeme obchod. společnosti v ČR, které existovaly v srpnu 1993; rejstřík vydán v dubnu 1994 – v 1. části je Praha Organizace a podnik ORGANIZACE = právní...

Konkurzní řízení

– soudní řízení, směřující k likvidaci podniku– cílem je zpeněžení majetku dlužníka a snaha o uspokojení alespoň části věřitelů– konkurzní řízení může být zahájeno na návrh samotného dlužníka, na návrh věřitelů či dalších osob–...