Štítek: oběžný majetek

1. Oběžný majetek

a) peněžní prostředky = nominální (skutečné) hodnotě b) zásoby – PC (u zásob nakupovaných) – VN (u zásob vyrobených) – podle průměrných cen (cena se zjistí jako vážený aritmetický průměr všech dodávek) – FIFO...

1. Oběžný majetek (OM)

– obíhá, mění svoji podobu a. oběžný finanční majetek v peníze na účtu, pokladně v ceniny, cenné papíry do 1 roku b. zásoby v materiál (ta část zásob, připravená k výrobnímu použití), základní materiál,...

Musíme doložit propočty zakladatelského rozpočtu:

1. předpokládané V, N, zisk § zjišťujeme rozpočtem, rozpočtová výsledovka § při stanovení výnosů vycházíme z předpokládaného objemu (Q) výrobků a jejich ceny (P) § při stanovení nákladů vycházíme z předběžných kalkulací (propočtové kalkulace)...

Maturitní okruhy z předmětu ekonomika podniku

1a) Finanční trh (dělení, kapitálový trh, peněžní trh) 1b) Bankovní systém (banky – druhy, funkce, burzy) 2a) Zásobování (struktura mater. zásob, nákupní průzkum, příjem mater. do skladu, druhy skladů) 2b) Plán zásobování (propočet mat....

Oběžný majetek

Oběžný majetek tvoří ta část majetku podniku (hospodářských prostředků), která se používá zpravidla krátkodobě a většinou se jednorázově spotřebovává. Oběžný označujeme tento majetek, proto, že rychle mění svou formu, obrací se během krátkého období:...

Zásobování

Zásobováním nazýváme činnosti, kterými podnik zajišťuje potřebný materiál pro svou činnost. Cílem zásobování je zajistit materiál v potřebném množství, druzích a kvalitě, za výhodné ceny a ve stanovené době. OBĚŽNÝ MAJETEKI) ZásobyII) Cenné papíryIII)...