Štítek: oceňování

Oceňování hmotného investičního majetku :

1) V pořizovacích cenách, tj. v cenách, za které byl nakoupen ( včetně všech vedlejších nákladů na pořízení, např. nákladů na dopravu, montáž, clo, pojištění, apod. 2) V reprodukčních pořizovacích cenách, tj. v cenách,...

Maturitní otázka číslo 11 – ekonomie

Téma : Investiční majetek, jeho pořizování, oceňování a evidence – Investiční funkce podniku, hospodaření s hmotným investičním majetkem : K zajištění hlavní činnosti ( výroby výrobků, poskytování služeb ) musí být podnik vybaven potřebným...

Oceňování materiálu :

1) Pořizovací cenou : Všechny druhy zásob, které účetní jednotka nakupuje ( materiál, zboží ) jsou oceňovány pořizovacími cenami. PC : Cena pořízení + náklady spojené s pořízením ( přepravné, clo, provize ) Z...

Schodek – Manko : ( chybí materiál )

– Zaviněné – Nezaviněné – Přebytek Manko: V normě – nad normu Do pokladní knihy se eviduje pouze na základě příjmových a výdajových dokladů. – Reklamace : Je nesrovnalost v množství, jakosti, či ceně....

Maturitní otázka číslo 9 – ekonomie

Téma :Zásobovací činnost v podniku – Zásoby :Slouží k materiálnímu zajištění podniku.Je třeba si přesně určit dodavatele, spotřebu zásob, optimální výši zásob, zajištění převzetí materiálu a jeho skladování. – Zásoby :Patří do oběžného majetkuJsou...

LIKVIDITA

– schopnost přeměnit majetek v peníze a sloužit k úhradě závazků 1. stupeň – peníze (hotovost, účet, okamžitě splatné pohledávky na viděnou) 2. stupeň – ostatní pohledávky, část výrobků u nichž není problém s...

4) OCEŇOVÁNÍ NA TRZÍCH DOKONALÉ KONKURENCE.

RACIONALITA A MAXIMALIZACE PREFERENČNÍ FUNKCE. KRÁTKODOBÁ A DLOUHODOBÁ ROVNOVÁHA FIRMY. NABÍDKOVÁ FUNKCE FIRMY A ODVĚTVÍ V KRÁTKÉM A DLOUHÉM OBDOBÍ. BOD DOČASNÉHO UZAVŘENÍ VÝROBY. EFEKTIVNOST DOKONALÉ KONKURENCE. DYNAMIZACE MODELU – ZMĚNY POPTÁVKY, NÁKLADŮ A...

I mistři patří k managementu

· Dřívější důraz na kvantitativní ukazatele se posunuje ke kvalitativním, jinak by firma na trhu neuspěla. · Mění se i přístup k podřízeným – od sankcionování za nedostatky, k pozitivnímu vedení lidí a k...