Štítek: odbyt

Určení odbytových cest :

Po dokončení výroby se hotové výrobky soustřeďují ve skladech, odkud jsou expedovány na základě smluv příslušným dodavatelům – Odbytové cesty : Zabezpečují pohyb zboží od výrobce ke spotřebyteli.Volíme – je na základě rozhodování, které...

Strategie podnikání :

– Nízká počáteční cena – Získání tržního podílu, někdy odstraní konkurenci – V souvislosti s větším odbytem snižuje náklady na jednotku – Cíl : Rychle proniknout na trh – Slevy ceny : 1) Srážka...

Nejčastěji se používá smlouvy o obchodním zastoupení.

Tato smlouva musí mít písemnou formu. Obchodní zástupce se v ní zavazuje v určité oblasti (případně na celém území republiky) provádět odborné činnosti spojené s výzkumem trhu, uzavíráním obchodů za podmínek stanovených podnikem, který...

Odbyt

Jedná se o soubor činností, jehož úkolem je zajistit uplatnění výrobku (služby) na trhu a jeho dodání odběrateli. V podniku se odbytovými činnostmi zabývá odbytový a marketingový útvar. Oba útvary mohou být začleněny do...

Zakladatelský rozpočet

– ve finančním pánování představuje sestavení zakladatelského rozpočtu zvláštnípřípad. Souhrnným výsledkem je rozvaha, která obsahuje základní údaje o struktuře majetku a kapitálu. Je především podkladem pro rozhodnutí o tom, zda je reálné obstarat potřebný...

Řízení prodejní síly

Řízení prodejní síly 1) Cíle prodejní síly: vyhledávání nových zákazníkůmarketingová komunikace – prodej autsamotné prodáváníposkytování služeb – zaškolení, předvoláníshromažďování informací 2) Strategie odbytu: druh prodeje – k zákazníkovi, ke skupině přístup k prodeji –...

Odbyt a marketing

– odbyt je zajišťován odbytovým útvarem– je to prodej jednotlivých výkonů, je to jedna z nejdůležitějších podnikových činností, při prodeji se dosahuje zisku– zahrnuje tyto činnosti:o skladování hotových výrobkůo prodej výrobků nebo služeb, který...