Štítek: paretovský model

Walrasovský model

– předpokládá, že vztahy mezi subjekty se dají kvantifikovat. Snaží model řešit jako systém neznámých a rovnic, definujeme-li neznámé veličiny, vypočítáme, kolik musíme čeho vyrobit. – 18 neznámých, subjekt A nabízí K(1), L(2), spotřebovává...