Štítek: parita

Neměnná úroková sazba na korunové depozitum:

Obr. str. 155Zvýšení (snížení) úrokových sazeb vyvolává v krátkém období apreciaci (depreciaci) měny dané země proti měně cizích zemí.Zvýšení (snížení) očekávaného měnového kursu dané země vyvolá depreciaci (apreciaci) měny dané země proti měnám cizích...

10. Parita úrokových sazeb a determinace měnového kursu v krátkém období na mezinárodním měnovém trhu.


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Apreciace koruny proti dolaru v přítomném období, za předpokladu neměnného očekávaného měnového kursu koruna/dolar v období t, tj. pokles přítomného měnového kursu zvyšuje očekávanou míru výnosnosti dolarového depozita vyjádřenou v korunách.Parita úrokových sazeb –...

Překážky působení zákona jediné ceny: odchylky nominálního měnového kursu od parity kupní síly


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Dopravní náklady (transakční náklady) a obchodní omezení (cla) Zboží a služby, které nejsou obchodovány v mezinárodním obchodě (nontradables) Nedokonalost tržní struktury a existence rozdílných relativních cen identických produktů v různých zemích Fiskální a monetární...

Platí:

Nulové transakční a dopravní náklady Nejsou celní překážky Dokonalá tržní struktura Dokonalá informovanost Všechno zboží je mezinárodně obchodovatelné Parita kupní síly a zákon jediné ceny Zákon jediné ceny se uplatňuje k jednotlivým zbožím, zatímco...

9. Absolutní a relativní forma (verse) teorie parity kupní síly.

Příčiny odchylek nominálního měnového kursu od parity kupní síly. Reálný měnový kurs.Základem determinace měnového kursu je teorie parity kupní síly. Zákon jediné ceny Na dokonale konkurenčním trhu a při neexistenci dopravních nákladů a ostatních...

Nepřímé intervence státních orgánů

= státní orgány ovlivní faktory, které na kurz působí – např. úroková sazby (např. CB může snížit své úrokové sazby, aby odradila cizí investory od nákupu domácích CP, což povede k tlaku na pokles...

NAVÁZÁNÍ OBCHODNÍHO VZTAHU (volba partnera)

Informace o možných odběratelých, konkurenci, dovozních přepisech, o složení a počtu obyvatelstva, o jeho kupní síle a kapacitě trhu. Informace se dají získat přímo na trhu (primární – prvotní informace), nebo studiem publikací výzkumných...