Štítek: platba

Nejdůležitější platební podmínky

1) Hladké platby nedokumentární, kde banka provádí transfer na základě instrukcí příkazce. 2) Platby dokumentární – Akreditiv nebo dokumentární inkaso, kde banka vydává kupujícímu doklady ( faktury, osvědčení o původu, nákladní list a jíné...

Platební styk se zahraničím

Způsob placení závazku ( platební instrument ) je záležitostí dohody mezi prodávajícím a kupujícím při projednávání podmínek dodávky.Záleží zejména na vzájemné důvěře mezi oběma partnery, teprve poté na výši závazku.Pokud podnikatel nemá dostatek informací...

Příkaz k úhradě

Bankovní spojení plátce a příjemce, platba z příkazu plátce. náležitosti : a) Částka b) Konstantní symbol : 10-ti místní znak, který vymezuje ekonomický charakter platby c) Variabilní symbol : 10-ti místní znak, který vyznačuje...

Bezhotovostní inkasové platby

Uskutečňuje se pomocí bank, mezi plátcem a jeho peněžním ústavem.Bezhotovosní platební styk je frekventovanější, snadnější, bezpečnější, umožňuje automatizované zpracování, ale je však časově náročnější.Podmínkou účasti bezhotovostního styku je zřízení bankovního účtu. – Smlouva o...

Maturitní otázka číslo 20 – ekonomie

Téma :Platební styk v podniku – Platební styk v podniku :Souhrnné označení různých způsobů placení a zúčtování peněžních prostředků mezi plátcem a příjemcem.Může být realizován prostřednictvím : Směnky, poštovní poukázky, převodního příkazu, splatného kupónu.Rozlišuje...

Změna transferových plateb

DCa = DTA = DG = DI = 0 Potom přírůstek agregátní poptávky: DAD = c * (1 – t) * DY + c * DTRPřírůstek rovnovážného důchodu: DY0 = c * (1 –...

Prostředníkem

– mezi podnikem a zákazníkem na trhu spotřebního zboží je síť obchodních společností zabývající se velkoobchodním a maloobchodním prodejem tzv. odběratelé. Pro podnikatele je důležité, aby se jeho peníze zhodnocovali co nejrychleji a proto...

Uzavření kupní smlouvy

Poptávka – je obvykle první písemností při dovozech. Obsah poptávky je obdobný jako obsah kupní smlouvy. Kupující v poptávce požaduje zaslání vzorků, prospektů, technických výkresů apod. Prodávající reaguje na poptávku nabídku. Objednávka – je-li...

FINANCOVÁNÍ DOVOZU

Zahrnuje dobu od zaplacení zboží vývozci až po získání finančních prostředků jeho prodejem v tuzemsku. Možnosti : ð dodavatelský úvěr ð bankovní úvěr ð leasing è PLNĚNÍ KUPNÍ SMLOUVY Povinnosti kupujícího je zboží převzít...

Formy inkasa

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV L/C è leter of credit Zajišťuje vývozci zaplacení zboží, pokud vývozce splní podmínky stanovené kupujícím v akreditu a předloží včas požadované dokumenty. Při tomto způsobu placení jsou čtyři účastníci : ð dovozce...