Štítek: plátce

Maturitní otázka číslo 19 – ekonomie

Téma : Daňový systém – nepřímé daně – Úvod : Od 1. ledna 1993 byla v České republice zavedena nová daňová soustava, která se mnoha ohledech výrazně liší od té předešlé, jež byla jen...

Poplatníci a plátci daní

Výše uvedenými principy zdanění se řídí stát jako příjemce daňových výnosů při tvorbě daňové soustavy. Poplatník daně je ten, komu daň snižuje jeho prostředky, které má k dispozici. (zaměstnanec). Plátce daně je ten, který...

Všeobecné zdravotní pojištění

Plátci pojistného jsou:1) Stát2) Zaměstnavatelé – a to i za své zaměstnance3) Pojištěnci – tj. osoby samostatně výdělečně činné, osoby s vlastnímipříjmy a osoby bez zdanitelných příjmů. Stát platí všeobecné zdravotní pojištění zejména za...

Pojistné a sociální zabezpečení

Plátci pojistného jsou:1) Zaměstnavatelé – a to i za své zaměstnance2) Osoby samostatně výdělečně činné Za zaměstnance se považují:1) Pracovníci v pracovním poměru2) Pracovníci činní na základě dohody o pracovní činnosti3) Členové družstev, společníci...

Pojistné a sociální zabezpečení

Plátci pojistného jsou:1) Zaměstnavatelé – a to i za své zaměstnance2) Osoby samostatně výdělečně činné Za zaměstnance se považují:1) Pracovníci v pracovním poměru2) Pracovníci činní na základě dohody o pracovní činnosti3) Členové družstev, společníci...

Druhy daní

Daň z přidané hodnoty – Jde o daň, která souvisí s prodejem a s po¨skytnutím zboží nebo služeb. Základem pro výpočet daně je přidaná hodnota. Daň z přidané hodnoty (DPH) obecně zatěžuje zboží, tedy...

Poplatníci a plátci daní

Výše uvedenými principy zdanění se řídí stát jako příjemce daňových výnosů při tvorbě daňové soustavy. Poplatník daně je ten, komu daň snižuje jeho prostředky, které má k dispozici. (zaměstnanec). Plátce daně je ten, který...