Štítek: podnikatel

4) Význam :

Pro podnikatele : Ujasnění celého záměru, snížení podnikatelského rizika, předchází ztrátám z nahodilostí. – Pro banku : Při poskytování úvěru je to přehled o záměru, o předpokládaných výdajích a příjmech.Banka si ověřuje bonitu klienta,...

Všeobecné podmínky pro FO a PO

a) 18 let b) způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu c) trestní bezúhonnost d) doklad o daňových nedoplatcích vůči úřadům státu 3. Obchodní zákoník 513/91 Sb. Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem...

Podnikatel je osoba –

– která zpravidla podnik zakládá a provozuje jeho činnost, tzn. Spojuje práci, kapitál a přírodní zdroje za účelem dosažení podnikatelského zisku prováděním výkonů pro uspokojování potřeb jiných osob. Nese přitom riziko, ztratí veškerý vynaložený...

Jednání jménem podniku

Každý podnik přichází při své činnosti do styku s vnějším světem. Jedná samostatně svým jménem jako právnická osoba. Zákonné předpisy stanoví, že podnik může jednat s třetími osobami buď sám nebo prostřednictvím zástupce (zmocněnce)...

Vztah mezi efektem a rizikem

Vztah mezi efektem a rizikemlze definovat 4 typy alokátorů Hobbyista– upřednostňuje bezpečné alokace a spokojí se s nízkým efektem Misionář– podstupuje velké riziko, za něž inkasuje malý efekt Manažer– inkasuje velký efekt, přičemž riziko...

Podnikatel jako osobnost

– důležitou podmínkou pro dosažení úspěchu podnikatele je to, aby byl osobnost s dostatečnou mírou podnikatelských schopností– dobrý zdravotní stav– schopnost nést zátěž rizika a stresu– určitý stupeň ekonomického myšlení – měl by rozumět...

Druhy podniků

– podniky dělíme podle: 1. Výkonů – patří sem podniky, které vyrábí hmotné statky, tzn. zemědělské, energetické a př. pojišťovnictví, bankovnictví, doprava, obchod2. Velikosti – malé (do 50 zaměstnanců), stření (do 500 zaměstnanců) a...