Štítek: poplatník

Maturitní otázka číslo 19 – ekonomie

Téma : Daňový systém – nepřímé daně – Úvod : Od 1. ledna 1993 byla v České republice zavedena nová daňová soustava, která se mnoha ohledech výrazně liší od té předešlé, jež byla jen...

Příjmy z kapitálového majetku

1) Podíly na zisku ( dividendy ), úroky a ostatní požitků z cenných papírů nebo účastí na společnostech s. r. o. a k. s. a podíly na zisku a obdobná plnění z členských družstev....

Poplatníci a plátci daní

Výše uvedenými principy zdanění se řídí stát jako příjemce daňových výnosů při tvorbě daňové soustavy. Poplatník daně je ten, komu daň snižuje jeho prostředky, které má k dispozici. (zaměstnanec). Plátce daně je ten, který...

Poplatníci a plátci daní

Výše uvedenými principy zdanění se řídí stát jako příjemce daňových výnosů při tvorbě daňové soustavy. Poplatník daně je ten, komu daň snižuje jeho prostředky, které má k dispozici. (zaměstnanec). Plátce daně je ten, který...