Štítek: poptávka

5. Ekonomický růst a recese

– v Agregátním pojetí je rovnováha, ale obecně se vše vyvíjí (úroveň cen, reálného produktu)Determinanty AD – úroveň důchodů – nejistota v politice – velikost populace, trhu – móda, nestabilita koruny – substituty ani...

Ve výchozím bodě existuje dlouhodobá rovnováha:

Existuje rovnováha mezi agregátní poptávkou a nabídkou Skutečná míra inflace se rovná očekávané míře inflace Reálná mzdová sazba se rovná rovnovážné reálné mzdové sazbě V důsledku fiskální nebo monetární expanze se křivka agregátní poptávky...

Poptávka po práci

Zvýšení pracovního vstupu má dvojí efekt: Zaměstnání dodatečné pracovní jednotky způsobí, že se celková produkce firmy zvýší o mezní (fyzický) produkt práce (MPN) a celkový příjem firmy se zvýší o součin ceny a mezního...

Poptávka po práci

Zvýšení pracovního vstupu má dvojí efekt: Zaměstnání dodatečné pracovní jednotky způsobí, že se celková produkce firmy zvýší o mezní (fyzický) produkt práce (MPN) a celkový příjem firmy se zvýší o součin ceny a mezního...

13. Odvození klasické křivky AD a její charakteristika.

Neoklasický trh práce. Agregátní nabídka a její charakteristika Agregátní nabídkou rozumíme množství zboží a služeb, které firmy maximalizující zisk nabízejí při dané cenové hladině. Firmy musí vzít v úvahu ceny, za něž bude vyrobená...

Křivka nabídky a poptávky po korunách v dlouhém období

Poptávku tvoří vývozy zboží a služeb domácí země a kapitálový příliv do dané země. Nabídku tvoří dovozy zboží a služeb a kapitálové odlivy. Formování měnového kursu obr. str. 129 Měnový kurs v krátkém období...