Štítek: právnická osoba

Zánik živnostenského oprávnění :

1. Smrtí podnikatele ( nepokračuje – li dědic či manžel ) 2. Zánikem právnické osoby 3. Uplynutím doby, na které bylo oprávnění vydáno 4. Rozhodnutím živnostenského úřadu – Živnostenský rejstřík : Vedou ho živnostenské...

Živnost není :

4. Výkon patentových zástupců. 5. Výkon burzových dohadců 6. Výkon daňových poradců a auditorů 7. Činnosti upravené zvláštními předpisy ( činnost bank, pojišťoven, námořní doprava ). 8. Hornická činnost 9. Zemědělská a lesní výroba...

E) Právní aspekty podnikatelského projektu :

Podnikání je v České Republice upraveno obchodním zákoníkem a zákonem o živnostenském podnikání.Připravovaná realizace podnikatelského záměru musí proto obsahovati posouzení právních aspektů.Na prvním místě je rozhodnutí o právní formě podnikání : Fyzická osoba –...

Všeobecné podmínky pro FO a PO

a) 18 let b) způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu c) trestní bezúhonnost d) doklad o daňových nedoplatcích vůči úřadům státu 3. Obchodní zákoník 513/91 Sb. Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem...

1cv. Podnikání

1. Občanský zákoník 40/64 Sb. Právnická osobaa) sdružení FO a PO (církve, politické strany, společnosti, družstvo) b) účelová sdružení majetku (nadace a fondy) c) jednotky územní samosprávy (obce) d) jiné (příspěvkové a rozpočtové organizace)...

Podnik a podnikání

Cílem podnikání je zhodnocení vloženého kapitálu tj. dosažení zisku. Za výrobky a služby musí být získáno na trhu více peněz, než kolik jich bylo do činnosti vloženo. Tento získaný rozdíl představuje podnikatelský zisk. Obchodní...

Podmínky provozování – živnost může provozovat FO i PO

FO– konkrétní člověk s právy a povinnostmi = občan, který nabývá způsobilosti k právům a povinnostem (právní subjektivita) narozením– způsobilost k právním úkonům (nutný předpoklad podnikání) nabývá v plném rozsahu až dosažením zletilosti PO–...

Podnikatel jako osobnost

– důležitou podmínkou pro dosažení úspěchu podnikatele je to, aby byl osobnost s dostatečnou mírou podnikatelských schopností– dobrý zdravotní stav– schopnost nést zátěž rizika a stresu– určitý stupeň ekonomického myšlení – měl by rozumět...

PODNIK

– je to základní složka národního hospodářství– podnik je organizovaná hospodářská jednotka, ve které se používají výrobní činitelé– jejich spotřebu vyjádřenou v penězích nazýváme náklady– ze své činnosti podnik získává výkony, které vyjadřujeme v...