Štítek: produkt

1) Hrubý domácí produkt

– Vypočte se jako součet : Výdajů domácnosti na spotřebu. Výdajů státních orgánů na nákup výrobků a služeb. Hrubých domácích investic. Čistého exportu, který představuje rozdíl mezi exportem a importem. 2) Je tvořen sumou...

Dlouhodobě to znamená rozvoj ekonomiky

1. Jaká byla úroveň reálného produktu vyprodukovaná v daném období a kolik bylo prodáno na trhu? 2. Na jaké cenové úrovni byl produkt realizován? – při vyšší ceně (přebytku, převisu AS>AD) roste tlak na...

Nominální a reálný HDP

Za kolik prodali? Měříme v korunách, bez duplicit (když vyrobí to samé, ceny 10 % nahoru, GNP bude o 10 % větší = výrobků je stejně, nejedná se o růst). Pokud vyjadřujeme HDP v...

Hlavní složky obou metod:

Produktová metodaDůchodová metoda Spotřeba (C)Mzdy a platy (w) HDI (I)Renty (R) Vláda (G)± Úroky (Int) ± Čisté vývozy (X)Zisky (P) Odpisy (D) Nepřímé daně (IBT) HDP = C + I + G + X...

Vlastnosti dokonale konkurenční všeobecné rovnováhy

1) rovnováha spotřebitelů Spotřebitelé maximalizují svůj užitek při volbě statků vyrovnáváním mez. užitku/$ výdajů. Poměr MU statků (mezní míra substituce) tedy musí splňovat podmínku Tato podmínka platí pro jednotlivého spotřebitele, kt. příslušné statky kupuje;...

Důchodová politika

vládní akce, které se pokoušejí zmírnit inflaci přímými kroky bez zvýšení U (verbálním přesvědčováním, právní regulací…) Þ posunovat Pk dolů· regulace cen a mezd (Skandinávie)· dobrovolné mzdové a cenové směrnice (Nizozemí, USA – Kennedy,...