Štítek: rozhodování

Management, Rozhodování, Implementace, Teorie image

Rozhodování 1) na základě získaných zkušeností (4 roky i staré)2) systémy na podporu rozhodování a experimenty hry Drucker – inovace: inovace uplatní na omezeném trhu – plná šíře zavedení dle plánu 3) výzkum, analýza,...

Role managera

1) Interpersonální role : Manager jako „ představitel “ stojí v čele jednotky a reprezentuje ji navenek.Vedoucí odpovídá za organizování práce jiných. Jako „ zprostředkovatel “ umožňuje navazovat neformální kontakty mimo vertikálu přímého řízení....

V organizování podniku rozhoduje

– Majitel – Manažeři Organizační řád : Dokument, kde je vyjádřena organizační srtuktura, vztahy nadřízenosti a podřízenosti, kompetence a náplň práce. Organizační schéma : Články organizační struktury a vztahy mezi nimi.Souřást organizačního řádu. –...

Chování kupujících :

– Úkol marketingu : Zjistit potřeby a přání jednotlivých osob a pokusit se je ovlivnit. – Rozdělení kupujících : 1) Individuální kupující : Rozhoduje o nákupu sám , uspokojuje svoji potřebu. 2) Domácnost :...

ALTERNATIVNÍ ROZHODOVACÍ PRAVIDLA OBR. STR. 766

à Jednomyslnost– rozhodování konsenzem – každé rozhodnutí musí zvýšit (nebo nesnížit) důchod všech osob (jinak nejsou pro) – všechna rozhodnutí jsou Paretovým zlepšením, pohyb k hranici důchod. možností – nevýhody: čas, úsilí, možnost vydírání...

JAK SE VLÁDY ROZHODUJÍ

Politické rozhodování se odehrává v rámci souboru pravidel; těmi jsou zákl. zákony a volební systém. Rozhodnutí uskutečňují volení představitelé. Politikové jsou většinou motivováni směsí pragmatizmu a ideologie – spojují hledání cest k pol. přežití...

Fiskální politika s volností rozhodování:

1) veřejné práce a ostatní výdajové programy 2) projekty veřejné zaměstnanosti 3) daňové sazby ad. 1 – veřejné práce, jako jedna z možností anticyklické fiskální politiky, již nejsou natolik populární, protože jsou příliš zdlouhavé...

Rozhodování firmy na trhu výr. faktorů:

Poptávka po vstupech je specifická tím, že žádný z nich nepůsobí samostatně. Navíc existuje řada možností jak dané vstupy kombinovat. Práci, půdu a kapitál nakupují firmy. Firma sleduje vzájemnou závislost produktivity daných výr. faktorů....

8. INVESTIČNÍ ČINNOST

– vynaložení zdrojů za účelem získání užitků, které jsou očekávány v delším budoucím období 1. Kapitálové investice (hmotné, věcné investice do DHM) 2. Nehmotné investice (do DNM) 3. Finanční investice Dlouhodobé strategické rozhodnutí –...

Rozhodování

Rozhodování je jádrem řízení podniku na všech úrovních. Je to soustavná a vědomá činnost manažera.Rozhodování se uskutečňuje při využití možnosti volby. Možnost volby je základní podmínkou existence řídícího subjektu. Na správnost rozhodování má vliv...