Štítek: stát

Tři základní problémy :

1) Co vyrábět – o tom rozhodují kupující. 2) Jak vyrábět – co nelevněji. 3) Pro koho vyrábět – určení cílových zákazníků. – Tržní subjekty : – Domácnosti : jsou jednotlivci – nakupují statky...

Hospodářská politika a její cíle

– všeobecný prostředek státu ke kontrole či ovlivňování ekonomického vývoje- je reálnou věcí, všechny státy ji produkujía) veřejná částb) tržní část Ekonomické funkce státu – tvorba legislativních podmínek- regulace nabídky peněz- regulace aktivit, které...

10.Trh a základní elementy trhu:

Trh – je zařízení, jehož prostřednictvím kupující a prodávající určitého zboží vstupují do vzájemných interakcí, aby určili cenu zboží a množství, jež se nakoupí a prodá. Trh vzniká s existencí dělby práce a se...

Veřejné statky:

Veřejné – statky jsou statky nebo služby, pro něž jsou typické tyto vlastnosti: – nezmenšitelnost – nevylučitelnost Tyto vlastnosti vedou ke snaze ekonomických subjektů spotřebovávat, ale neplatit. Pokud se, některému subjektu podaří spotřebovávat a...

9. Úloha vlády v ekonomice – mikroekonomické problémy:

Hlavní funkce vlády: Jedná se o opatření státu, která usilují o mození důsledků tržních selhání na alokační efektivnost a která jsou součástí mikroekonomické politiky státu. Základní formou pro získávání prostředků představují daně. Vláda snižuje...

Neziskové firmy:

Některé z těchto firem vstupují na trh, vyrábějí a prodávají svá zboží, ale jejich cílem není dosahovat zisku. Obvykle jsou tyto firmy financovány ze státního rozpočtu. Existují i netržní subjekty sloužící k uspokojování potřeb,...

Podnikání

Podnikání v ekonomice je činnost, kterou uspokojujeme cizí potřeby, přitom se snažíme dosáhnout zisk, a tak uspokojit potřeby vlastní. Smyslem podniku je organizovat v daném okruhu a cílem je zisk. Znaky podniku: – ekonomická...

Státní podniky

Státní podniky zřizuje stát. Jejich zakladatelem může být buď příslušné ministerstvo nebo orgány místní samosprávy (obecní úřad). Podnik je právnickou osobou, vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplívající. Podnik vzniká na...

Funkce vlády

– Ekonomie v posledních letech vyvinula disciplínu nazývanou veřejná volba. Ta studuje jak se vlády rozhodují a jak řídí ekonomiku. Ptá se, jaké statky vlády kupují, komu jsou rozdělovány přínosy z vládních programů, jak...

Všeobecné zdravotní pojištění

Plátci pojistného jsou:1) Stát2) Zaměstnavatelé – a to i za své zaměstnance3) Pojištěnci – tj. osoby samostatně výdělečně činné, osoby s vlastnímipříjmy a osoby bez zdanitelných příjmů. Stát platí všeobecné zdravotní pojištění zejména za...