Štítek: transfer

Příjmy státního rozpočtu

1) Přímé daně : Platí firmy a domácnosti přímo v závislosti na svých příjmech, případně majetku ( daň z přijmu, daň dědická a darovací ) 2) Nepřímé daně : Připočítávají se k cenám výrobků...

Změna transferových plateb

DCa = DTA = DG = DI = 0 Potom přírůstek agregátní poptávky: DAD = c * (1 – t) * DY + c * DTRPřírůstek rovnovážného důchodu: DY0 = c * (1 –...

Celkový důchod (obdélník 0QF EPF)má dvě části: obr. 5

a) transferový výdělek (TV) – je minimální částkou, která postačuje vlastníkovi vstupu k tomu, aby prodal určité množství vstupu, představuje alternativní náklady těchto služeb vstupu. b) ekonomická renta (ER) – je rozdíl mezi celkovou...

Zdroje nerovností

a) v pracovních důchodech: intenzita práce (kdo pracuje déle, vydělá více), pracovní schopnosti, kompenzační mzdové rozdíly (znečištěné prostředí), diskriminace (pohlaví, národnost), rozdíly v zaměstnání b) ve vlastnických vztazích dědictví, úspory a riziko v podnikání...