Štítek: trh

3. Makroekonomická rovnováha

– firmy vyprodukovali výkony a část jich prodali, zbytek jsou zásoby– domácnosti část spotřebovali a část uspořili– rovnováha agregátní nabídky a poptávky Jednoduchý model ekonomiky• neexistují daně• deflátor je nula (neexistuje inflace)• existuje pouze...

Otevřenost ekonomiky

Ekonomika státu je tím otevřenější, s čím více státy obchoduje. Význam : Rozvíjí se s rozvojem světového hospodářství. – Způsoby jak vstoupit na zahraniční trh : 1) Přímí export 2) Obchodní zastoupení 3) Otevření...

Průzkum trhu je založen na projektu :

1) Vymezení cíle průzkumu trhu 2) Stanovení cílových zákazníků 3) Volba vhodných metod a technik průzkumu trhu 4) Organizační zajištění průzkumu trhu 5) Finanční zajištění průzkumu trhu 6) Očekávaný efekt – Metody průzkumu trhu...

Úkolem marketingu :

Dodat na trh to zboží, které spotřebitel skutečně potřebuje – Základní ekonomická příčina marketingu : Krizové situace projevující se relativně nadvýrobou – začátek 20. století v USA koupěschopná poptávka nižší než možnosti výroby.Marketing zaznamenává...

Maturitní otázka číslo 6 – ekonomie

Téma :Marketing průzkum trhu – Marketing :Jedná se o koncepci podnikatelské politiky, která vychází z potřeb a požadavků trhu je proto na trh zaměřená.Můžeme jej také charakterizovat jako : Podnikatelkou filozofiiSystém podnikatelských aktivitFunkci podnikuPráci...

Maturitní otázka číslo 2 – ekonomie

Téma :Podnikatelský projekt – jeho obsah,význam a sestavování– Uvod :Podnikatelský projekt, všestranně charakterizující podnikatelský záměr, jeho koncepci a cíle, obsahující jeho personální, materiální, právní a finanční zabezpečení.1) Podnikatelská idea ( záměr ) – Okamžitý...

Finanční trh :

Zprostředkovává tok peněz.Používá se tehdy; když tržní subjekty mají volné peníze a snaží se je investovat.Například jednotlivci a domácnosti šetří, podniky mají úspory na investiční nákupy, stát získává daně z toho jsou úspory na...

Tři základní problémy :

1) Co vyrábět – o tom rozhodují kupující. 2) Jak vyrábět – co nelevněji. 3) Pro koho vyrábět – určení cílových zákazníků. – Tržní subjekty : – Domácnosti : jsou jednotlivci – nakupují statky...

Maturitní otázka číslo 1 – ekonomie

Téma : Charakteristika a základy fungování tržní ekonomiky – Úvod : Většina tržních ekonomik svěřuje řízení ekonomických rozhodnutí ( jak, co pro koho = základní otázka ) systému trhu a cen.V tržním systému rozhodují...

Frikční nezaměstnanost:

– trh práce je v nepřetržitém pohybu – lidé opouštějí práci a hledají novou. Frikční nezaměstnanost je složkou přirozené míry nezaměstnanosti.Strukturální nezaměstnanost vzniká tehdy, jestliže v daném období existuje v dané zemi nesoulad mezi...