Štítek: vývoz

Česká republika a zahraniční obchod

České země – historicky vzato – patřily vzhledem k poměrně nízkému výskytu základních surovin na straně jedné, kvalifikované pracovní síle, podnikatelské investici, vyspělému bankovnictví na straně druhé, významné místo ve světovém obchodě. Tradiční vývoz...

Křivka nabídky a poptávky po korunách v dlouhém období

Poptávku tvoří vývozy zboží a služeb domácí země a kapitálový příliv do dané země. Nabídku tvoří dovozy zboží a služeb a kapitálové odlivy. Formování měnového kursu obr. str. 129 Měnový kurs v krátkém období...

Funkce čistých vývozů: NX = X – M – m * Y + v * R

v –citlivost čistých vývozů na reálný měnový kurs (DNX / DR) Roste-li důchod v zahraničí, rostou autonomní vývozy a čisté vývozy se zvyšují, zvyšuje se i agregátní poptávka. Roste-li reálný měnový kurs, rostou i...

Vývozy

Vývozy jsou autonomní, tj. nezávislé na běžném domácím důchodu. Tedy X = X.Jsou závislé: Na zahraničním důchodu. Snižuje-li se relativně domácí cenová hladina vzhledem k zahraniční cenové hladině: to činí domácí zboží a služby...

Faktory ovlivňující vývoz

– zahraniční důchod (jeho zvýšení způsobí zvýšení vývozů, bez ohledu na domácí důchod)- poměr cenové hladiny domácích/zahraničních statků a služeb (když klesají ceny domácích/zahraničních à domácí statky a služby jsou levnější, zvýšení vývozu) à...

Vývozy patří mezi :

“kreditní” položky a vývozy mezi “debetní” položky. Při zařazování je dobré se ptát, zda zemi přináší nějaké zahraniční měny. Je-li zkoumaná položka podobná položkám našeho vývozu a přináší nám více zahraničních měn, nazýváme položku...

Faktory určující X:

Dovoz– důchod a produkt (roste-li GNP rychle, dovozy mají tendenci růst ještě rychleji)– relativní ceny SaS (zvýší-li se cena domácího S v poměru k zahraničnímu – poroste produktivita, klesne zahraniční měnový kurz – bude...