Štítek: zisk

Zabezpečení realizace vybrané strategie, Charakteristika strategie

Zabezpečení realizace vybrané strategie Charakteristika strategie: 1. míří do vzdálené budoucnosti2. firmě má zajistit konkurenční výhody, specifická konkurenční výhoda3. určuje základní parametry podnikání (objem výrobků, služeb, trhy)4. dosažení souladu mezi aktivitami firmy a jejím...

Zisk

1) Účetní ( Před zdaněním ) 2) Čistý ( po zdanění ) – Vstupy podniku : 1) Náklady 2) Zásoby 3) Vlastní jmění 4) Aktiva ( pasíva ) Např. Kolik 1 Kč v zásobách...

Analýza ziskovosti a rentability podniku :

1) Ziskovost = tržby a zisk 2) Rentabilita = Za jak dlouho si podnik může koupit celý svůj majetek znovu. – Analýza CASH FLOW : Pohotové finanční prostředky, na této analýze závisí výše termínu...

Ukazatelé výnosnosti :

Cizí zdroje Ukazatelé rentability tržeb = —————— * 100 = % Vlastní zdroje Zisk Výnosnost podniku = ——————- Celková aktiva – Ukazatelé tržní hodnoty : Tržní hodnota akcie —————————— Nominální hodnota akcie – Kapitálová...

Komanditista :

Ručí do výše svého vkladu.Nesmí obchodně vést společnost, má právo nahlížet do hospodaření společnosti. – Komplementář : Ručí celým svým majetkem.Je oprávněn jednat jménem společnosti. – Zkratky : K. s., kom. spol. – Dělení...

Dividenda :

Podíl na zisku a. s., může být vyplácena jen pokud a. s. dosáhne zisku. – Tantiema : Odměna členům a. s. – Dělení zisku : Dividendami, dle podílu na majetku společnosti ( nominální hodnota...

E) Právní aspekty podnikatelského projektu :

Podnikání je v České Republice upraveno obchodním zákoníkem a zákonem o živnostenském podnikání.Připravovaná realizace podnikatelského záměru musí proto obsahovati posouzení právních aspektů.Na prvním místě je rozhodnutí o právní formě podnikání : Fyzická osoba –...

Chování firmy:

V realitě není možné konstruovat pro firmu jednoznačné křivky poptávky a odvozovat křivku MR a MC, protože firmy většinou vyrábí více produktů najednou. Rozhodování firmy většino vychází z průměrných nákladů. Cenu firma stanoví prostřednictví...

Příjmy a zisk firmy:

Celkový příjem ( TR) – je celková částka, kterou firma získá prodejem svých výrobků. TR = p.Q – cena je konstantou nezávislou na firmě. Firma může prodat všechnu vyrobenou produkci bez ohledu na výši...

EDP je větší než 1

= změna ceny zboží vyvolá větší procentní změnu množství ( u dokonale elastické poptávky změna ceny = množství = 0 ) EDP je rovna 1 = ….. Grafické projevy viz příloha. Dokonale elastická poptávka...