Štítek: akciová společnost

Společnost s ručením omezeným ( s. r. o. ) :

Založit jí může 1 – 50 společníků.Minimální vklad do společnosti je 100 000 Kč.Minimální vklad na společníka je 20 000 Kč.Při zakládání stačí splatit 30% základního jmění, pokud však s. r. o. zakládá jen...

5. Typy firem a jejich cíle:

Typy firem v tržní ekonomice: Základní předpoklady – nabídka na základním trhu výrobku a služeb je soustředěna ve firmách, to vyplývá z úspor z rozsahu – jen firmy jsou schopny získat dostatek zdrojů na...

9.2. Sanace v a.s.

– musí probíhat podle stanovených pravidel zakotvených v obchodním zákoníku – hlavním způsobem je tzv. čistá sanace (snížení základního jmění) – snížení základního jmění z důvodu nenahraditelné ztráty (není rezervní fond), kterou nelze převést...

s.r.o., a.s., družstvo

– čistý zisk podle právní povahy + obchodní zákoník, společenská smlouva, stanovy, valná hromada o musí se vytvořit RF (NF) – povinně o rozvoj podniku o podíl na zisku společníků – s.r.o. vytvoří RF,...

Důvody:

a.s. potřebuje další prostředky pro svůj rozvoj – majetek podniku ve velkém rozsahu > základní kapitál – podíl cizího kapitálu je neúměrně vysoký Snižování ZK– u OS (vyjma a.s.) je možné v s.r.o. jen...

A. Obchodní společnosti

1. společenská smlouva, podpis společníků, notář 2. základní kapitál (povinně s.r.o. 200 000,- zapisuje se do OR) – vznikne i v k.s. vklady komanditistů – může vzniknout ve v.o.s. – vložení na účet, nepeněžní...

Kompetence řízení – Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Má-li společnost jen jednoho společníka, vykonává tento společník funkci valné hromady. Statutárním orgánem a řídícím orgánem společnosti je jeden nebo několik jednatelů. Kontrolním orgánem společnosti...

Trh

= místo, kde se setkává N a P (prodávající s kupujícím) – trh výrobků a služeb, PS, peněžní a kapitálový – probíhá na něm konkurence mezi jednotlivými firmami – která firma levněji vyrábí a...

Akciová společnost (a. s.)

– je společnost, jejíž kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě– odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, akcionář neručí za závazky společnosti– firma musí obsahovat označení „a. s.“–...